Política de privacidad

1. Informació legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (*LSSICE) presentem la següent informació:Raó Social: *PRAMES S. a.
Adreça: Camí dels Molins, 32.
50015. Saragossa.
C.I.F.: A50223031
Telèfon: 976106170
E-mail: lopd@prames.com
Dades de la Inscripció en el Registre Mercantil: 10.086 Foli: 185 Tom: 841

2. Protecció de dades

2.1. Completant el formulari de contacte, enviant un correu electrònic o telefonant, les seues dades personals passaran a ser responsabilitat de l’empresa les dades de la qual es relacionen en l’apartat 1. Informació Legal.

2.2. Aquestes dades s’utilitzen per a respondre a la seua sol·licitud o consulta com més prompte millor i per a complir la relació contractual perquè vosté ens els proporciona informada i lliurement amb aqueixes finalitats. També ens comunicarem comercialment per mitjans electrònics amb els nostres clients amb base en el nostre interés legítim d’oferir-los productes i serveis similars als que inicialment ens van contractar. Si vosté ens proporciona un currículum les seues dades s’utilitzaran per a incorporar-lo a presents i futurs processos selectius en la nostra empresa i per a comunicar-nos amb vosté fins i tot per mitjans electrònics en relació amb la seua candidatura. Per a altres tractaments o finalitats relacionats amb la prestació dels nostres serveis o el desenvolupament de la nostra activitat, vosté pot sol·licitar més informació en la nostra adreça de contacte.

2.3. Les dades personals recollits en la nostra pàgina web són tractats complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

2.4. Així mateix, garantim que les dades personals són tractats de manera lícita, lleial i transparent, i són recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats a aquestes finalitats i actualitzats si fora necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i es garantirà la seua seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

2.5. Una vegada les dades no siguen necessaris per a les finalitats amb els quals van ser recollits, es conservaran a la disposició de les administracions públiques competents durant els terminis legals de conservació, és a dir mentre una llei ens puga exigir que els presentem. Expirats aquests terminis seran suprimits.

2.6. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició així com els altres drets que li atorga la normativa de protecció de dades sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d’un document identificatiu en lopd@prames.com. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial, també pot fer arribar la seua sol·licitud a l’adreça anterior.

2.7. Pot trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 – 912 663 517).

3. Limitació de Responsabilitats

3.1. *PRAMES S.A proporciona el lloc web corporatiu com a mitjà de donar a conéixer els seus productes i serveis, i permetre el contacte amb els clients. La informació de la pàgina web es presenta de bona fe com a certa, però ens reservem el dret a modificar-la sense avís previ amb les finalitats d’actualitzar-la, corregir errors i qualssevol altres en interés de l’empresa o dels nostres clients. Per a la contractació dels productes o serveis de l’entitat s’estarà al que es disposa en pressupostos i contractes degudament formalitzats i especialment les condicions de contractació publicades en la pàgina web.

3.2. L’entitat no es responsabilitza sobre els possibles danys informàtics que puga patir l’usuari mentre visita la nostra pàgina web entenent que aquells no puguen ser imputables a l’entitat.

3.3. L’entitat tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs gestionats per tercers que s’enllacen des de la pàgina web, així mateix aquests enllaços no implicaran l’existència d’alguna mena de relació per part de *PRAMES S.A amb aqueixos tercers.

4. Propietat Intel·lectual

4.1. Tots els continguts d’aquesta pàgina web entenent com a tals els textos, dibuixos, gràfics, fotografies, imatges, vídeos, música, codi, el propi disseny de la mateixa i qualsevol altra creació són propietat de *PRAMES S.A o dels seus respectius titulars mitjançant la corresponent llicència, autorització o cessió sobre els drets i estan protegits en funció de la legislació sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial.

4.2. En cap cas s’entendrà que la posada a la disposició del públic de la pàgina web constitueix renúncia, cessió o llicència dels drets que *PRAMES S.A té sobre els continguts d’aquesta.

4.3. Queda prohibit qualsevol ús dels continguts de la nostra pàgina web inclosa la modificació, còpia, reproducció, transmissió, etcètera sense la prèvia autorització per escrit de l’entitat.